fredag 23 mars 2018

Bryggeribranschen växer snabbast

Åhus Bryggeri är med på tåget.
www.ahusbryggeri.se
EKONOMI Den starka tillväxten av bryggerier sedan 2010 gör det till den snabbast växande branschen i Sverige, sett till antalet företag. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan 2010 och 2017 ökade antalet bryggerier från 42 till 392 stycken i Sverige, där det framförallt är små bryggerier som står för den stora ökningen.

Sedan 1920-talet har tillväxten av bryggerier varit relativt konstant. Det var först på 90-talet som antalet företag började öka i Sverige. Mellan 1993 och 2010 tillkom 26 bryggerier, från 16 stycken till 42. Enligt TT