torsdag 20 december 2012

Vad är bäst? Vad är billigast? Vad är säkrast?

Jag har tyckt detta länge men nu kan jag inte låta bli att skriva det. Hoppas ni orkar läsa för att komma till slutet.

Jag är oerhört intresserad av värmesystem och energibeparing. Det skrivs ofta om vad som är bäst på olika sätt. Man ska konvertera från olja och direkt el där man slits mellan mängder av olika alternativ Det kan vara värmepumpar som kan vara av olika utförande och det kan vara förbränning i braskamin eller någon slags panna som eldas med  pellets eller ved. Det skivs löpmeter efter löpmeter med tips i allt från lokaltidningar till inredningstidningar om vad man rekomenderar.

Men vad är bäst? Vad är billigast? Vad är säkrast?

Ofta så tänkar man bara på den löpande kostnaden för energiförbrukningen men det är egentligen helt tokigt. Egentligen så skulle kalkylen på vad som är best väga in säkerhet och totalkostnad så länge anläggningen är i drift. Det går trender i vad för system som används och dessa påverkas inte minst av regering och myndigheter samt pris på energiformer och där är vi tillbaka på styrning via regering av energiskatter igen.

Nu blir det lite historik

- Vi har haft tidsperioder där vi eldade med vet och värmen spreds via eldplatserna sedan vi lärde oss hantera elden. Löpande energikostnad: Då var den låg och idag är den låg - Miljö: Nja - Effektivt: Nej - Inköp: Nästan gratis - Reperationer: Nästan gratis - Livslängd: Oändlig - Driftsäkerhet: Mycket bra - Eget arbete: Mycket eget arbete.- Vi har haft tidperioder där vi eldat med ved i kaminer och spisar som har stålat värme till omgivningen. Vi fick även vattenmanlade versioner som gav centralvärme i husen vilket krävde färre eldplatser men gav även en frysrisk om man inte eldade. Löpande energikostnad: Då var den låg och idag är den låg - Miljö: Bra - Effektivt: Ja - Inköp: Rimlig - Reperationer: Ringa - Livslängd: 50år - Driftsäkerhet: Mycket bra - Eget arbete: Mycket eget arbete.- Vi har haft tider där oljepannan har dominerat. Ibland med kombinationer med möjlighet till vedeldning och ofta med inbyggd elpatron där allt var kombinerat med vattenburen värme. Löpande energikostnad: Då Låg idag orimlig - Miljö: Ej förnyelsebar - Effektivt: Ja - Inköp: Rimlig - Reperationer: Låg - Livslängd: 30år - Driftsäkerhet: Mycket bra - Eget arbete: Obefintligt- Vi har haft tider då det installerat direktel via el radiatorer eller vattenburet via elpanna. Löpande energikostnad: Då Låg idag orimlig - Miljö: beror på hur elen produceras - Effektivt: Ja - Inköp: Rimlig - Reperationer: Låg - Livslängd: 30år - Driftsäkerhet: Mycket bra - Eget arbete: Obefintligt


- Nu är vi inne på nutid och först förnyelsebara energikällor som tex pellets räknas in till. Hanteras som olja men tar större plats men luktar inte. Kan finnas i kaminutförande men oftast via en pelletsbrännare som är i samma format som en oljebrännare eller en special pelletspanna. Löpande energikostnad: Rimlig - Miljö: Mycket bra - Effektivt: Ja - Inköp: Rimlig - Reperationer: Låg - Livslängd: 30år - Driftsäkerhet: Mycket bra - Eget arbete: Måste askas ur.- Fjärrvärme är just en produkt som många styrs in på idag, nästan tvingas på. Personligen så är jag emot alla system där man är låst till en leverantör som styr energipriset. En leverantör som dessutom kontrollerar ens abbonemang och ens nätavgifter. Löpande energikostnad: Idag rimlig I morgon osäker- Miljö: Bra- Effektivt: De påstår ja - Inköp: något dyr - Reperationer: OK - Livslängd: 30år - Driftsäkerhet: Mycket bra - Eget arbete: Fylla på avhärdnings salt.

- Nu kommer vi till värmepumpar och det finns flera typer. Man hämtar energi från luft vatten, berg och mark. Energin sprids sedan antingen via luft eller via vattenburen värme.  Löpande energikostnad: Rimlig- Miljö: Bra - Effektivt: Ja om dimensioner är rätt och huset är anpassat/lämpligt - Inköp: Kan vara både en billig lösning och en väldigt dyr - Reperationer: Mycket dyr - Livslängd: 10år (kort)- Driftsäkerhet: Många felkällor - Eget arbete: Mycket lite
 
Vad är då slutsatsen jag vill komma till. Jag tycker man ska väga in trygghet och systemen för var enklare och därmed färre felkällor. Ju mer avancerade system destå dyrare reparationer och destå längre leveranstider och destå färre kan laga just din uppvärmningskälla. Destå färre som kan laga gör också att konkuransen minskar vilket ger ökade priser och reperationstiderna blir längre. Jag har flera värmepumpar som är i drift under olika förutsättningar.Tänk på att det finns ingen tekniker att få hjälp av på helger etc trots att det kan vara 20-30 minus ute så man är väldigt sårbar. Genomgående är dock att när man ska reparera så är det väldigt få man kan vända sig till och reservelar finns aldrig hemma utan resultatet och händelseförloppet blir följande.
  • Något blir fel så värmepumpen slår av
  • Tekniker tillkallas. Kommer mellan 1-5dgr
  • Tekniker konstaterar fel och får i princip alltid beställa reserdelar. Med anledning av att det finns så oändligt många olika versioner och medeller och därmed olika reservdelar.
  • Reservdelar finns i princip alltid på något lager men tar ca 2dgr att komma hem. Sedan ska tekniker få in reperationen i sin kalender.
  • Resultatet blir att man får en faktura som ofta är i paritet med 30% av vad en ny värmepump kostar.
Jag menar hur många klarar betala en faktura som denna nedan på 10dgr från den 17dec.
Detta exempel är inte något isolerat fall utan ett vanligt förekommande. . 
 
Lägg sedan på reperationen på installationskostnaden och slå ut det på er förbrukning och se vad ni har sparat in totalt. Så en en gång tänk på driftssäkerhet, livslängd, er egen insats, era förutsättningar för huset och ekonomiskt för stunden. Väg detta mot vad som de flesta gör, tittar på den löpande kostnaden för energiförbrukningen. Sy ihop ett energipaket som gör att ni inte bara hänger upp er på kanske bara en energi källa utan kan kombinera. Nu finns det flera energikällor som jag inte berört som solvärme, gasbrännare mm så era kombinationer kan bli oändliga men det är era förutsättningar också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar