måndag 28 oktober 2013

Varför fungerar inte mobilnätet?

Med tanke på rapporter om hur missnöjda många är med sina mobil abonnemang om det så gäller Telia, Halebob, Telenor, Tele2, Comviq eller 3. Och tillgången till den mobila tekniken påverkar allt tydligare jobben och tillväxten. Att ha, eller inte ha, tillgång till bra mobiltelefoni kan vara det som avgör om man kan driva sitt företag vidare, eller tvingas lägga ned. Mest tydligt är problemen för mig som bor i Åhus när det är Beach Handboll eller annan sport evenemang som drar otroligt med folk till lilla Åhus. Vid dessa tillfällen är det svårt att ringa och går ofta inte att betala på restaurang då många betalteminaler också går via mobilnätetet idag. Jag upplever själv annars att det fungerar för det mesta men att surfen ofta inte funkar på 3G el. 4G vilket ger en väldigt hastighet. Men det kan också vara det som avgör om man kan ringa 112 när det krisar, och få hjälp, eller inte. Det senaste året har mängden data vi skickar över mobilnätet ökat med 75% enl Anna-Karin Hatt och att kapaciteten byggs inte ut i samma hastighet.

Anna- Karin
Hatt

I slutet av juni rapporterade Post- och Telestyrelsen en stickprovsundersökning av mobiloperatörernas täckningskartor. Resultatet av undersökningen är ger en väldigt blandad bild. Tex en av mobiloperatörerna hade täckning på nio platser av tio, så hade två av de andra mobiloperatörerna bara  täckning på en plats av tio, trots att deras täckningskartor utlovade att det skulle finnas täckning just där.

Min lösning med dålig kapacitet och täckning i näten är att. Om inte branschen IT & Telekomföretagen med Mikael von Otter i spetsen tar tag i problemet så måste
Mikael von
Otter
PTS Post och Telestyrelsen kräva att operatörerna tvingas köpa kapacitet av varandra så fort det finns teckning och kapacitet hos någon annan när man saknar det själv. Är man utomlands så skiftar operatör beroende vem som har bäst teckning och så borde det vara även i Sverige fast abonnenterna inte ska behöver betala för operatörernas interna "roaming". Undersökningen visar även att det är väldigt stor skillnad mellan olika mobilers mottagnings kapacitet. En äldre mobilmodell ger ofta bättre täckning än de smartphones som är vanliga idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar