onsdag 8 januari 2014

SJ planerar att från den 1 april sluta med nattåget till Stockholm

Jag är kanske inte någon flitig användare av nattåget från Skåne till Stockholm men det ger mig och många andra möjlighet till tidiga möten i Stockholm, minskade hotellkostnader, fler kvällar hemma med familjen och färre tidiga morgnar. Och det minskar våra koldioxidutsläpp.
Utifrån ett Stockholmsperspektiv kan det vara lätt att underskatta betydelsen av nattågsförbindelsen Malmö-Stockholm. För varje såld nattågsresa finns med stor säkerhet också en returresa med SJ. Tvingas man komplettera resan med flygresor riskerar SJ att mista många tågresenärer.
Nattågen behövs för ett effektivt resande som gynnar kreativa möten, goda affärer och en möjlighet att medverka till ett hållbart samhälle.


Statens lönsamhetskrav på SJ är högre än för de konkurrenter som nu kommer in på den svenska järnvägsmarknaden. Flera av dem har förklarat att de kan gå med förlust under några år för att ta marknadsandelar. Att SJ samtidigt har krav på 9 procent av omsättningen gör det svårt för bolaget att konkurrera. Poängen med att staten äger ett tågbolag är rimligtvis att tågtrafik mellan vissa destinationer har ett strategiskt värde och behövs för att kunna nå klimatmål och andra samhälleliga mål. Nattågstrafiken Stockholm - Norrland upphandlas och får lov att gå med underskott eftersom förbindelsen anses väsentlig av regionalpolitiska skäl. Att kunna resa till Stockholm från Skåne med nattåg borde vara lika självklart som från Norrland, där det går två nattåg i varje riktning varje dygn.
Regionala kollektivtrafikhuvudmän, till exempel Region Skåne, har ansvar för kollektivtrafiken till andra län. Därför var det naturligt att Region Skåne snabbt protesterade när SJ:s planer på att lägga ner nattågen till Stockholm blev kända.

Protesterar gör jag också !!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar