torsdag 3 maj 2012

Företagsklimat i Kristianstad

Fredagen den 4 Maj är det dags att träffa Mark & Exploaterings kontoret i Kristianstad för genomgång/ revidering av hanteringen av Ulrix visade intresse för att investera för framtiden i Åhus.

Inte för att Vi har fått chansen att besvara enkäten som Svenskt närsingsliv gör varje år för att skapa en bild över företagsklimatet i Sverige fördelat på kommunerna men vi får instämma med vad för bild den ger.

Följande länk med film borde kunna ge information till politiker och tjänstemän inom kommunen och ena sidan och företag å andra sidan hur man kan sätta sig in i hur man kan och vad som behöver utvecklas i sin kommun.

Klicka här för Kristianstads resultat         Företagsklimat Kristianstad
Klicka här för filmen                                Kommun ranking

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar