måndag 2 juli 2012

Är det dyrare att producera el från vindkraft än från kärnkraft?


Diskuterade vindkraft med en kund som har sommarstuga i Åhus ang vinkraftparken utanför Åhus. Det är så typiskt att så många vill prata om miljön men inte vill gåra uppoffringar när det är på sin egen bakgård. Jag tycker att det är skönt att se alla vindkraftverk snurra vart än jag kommer och skulle gärna sett ett band med möllor i kustlinjen och kopplat ihop detta med ett friskare klimat i sinnet. Nu är texten nedan hämtat från O2 energi och det skrivs om landbaserad vinkraft och berör inte vindkraftens nackdel dvs när det inte blåser. Lösning på vindkraftens problem att den inte kan alstra el när det inte blåser är om det byggs ut på många håll så produceras det alltid el på några ställen iallafall.

" Kostnaden för ny landbaserad vindkraft är idag lägre än kostnaden för nyinvesteringar i kärnkraft. Brittiska banken Citigroup gjorde våren 2012 bedömningen att ny kärnkraft i Storbritannien kostar två till tre gånger så mycket som ny landbaserad vindkraft. Det pågående kärnkraftsbygget i Finland, Olkilouto 3, har också drabbats av kraftiga kostnadsökningar och många bedömare talar om en slutlig kostnad på upp till en krona/kWh, vilket är dubbelt så dyrt som ny landbaserad vindkraft. Vindkraftens kostnader är dessutom betydligt mer förutsägbara än för kärnkraft. När O2 exempelvis invigde vindkraftsparken i Bliekevare med 18 st 2 MW vindkraftverk, var differensen mellan budget och slutkostnad ca en procent. "
www.o2.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar